Video: Jouko Nikkinen..........

Matmarknaden på Mangs Gård 2019
var ännu en gång en ENORM SUCCÉ!!!
Tack till alla partners, frivilliga, utställare
samt den fina publiken!

På grund av pandemin kan tyvärr Matmarknaden
inte ordnas på Mangs Gård i år, 2020.

Det lönar sig ändå att följa med andra evenemang på sidan

www.kohdataanmaalla.org