MÖTEN
& FESTER

Hönshusvinden är nu restaurerad. Den går bra
att hyra för sommarens
alla kalas (dock har den genuina atmosfären
bevarats).
Tag kontakt med Harriet
så ordnar sig allt!
gsm 040-546 4786

.


 

 

 

 

 

Mötesrum och bastu