Video: Jouko Nikkinen....................

 

Mangs Gårdin Ruokamarkkinoista 2019
tuli jälleen SUURI MENESTYS!!!
Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille,
vapaaehtoisille, näytteillepanijoille sekä hienolle yleisölle!

Pandemian takia tänä vuonna 2020 ei Ruokamarkkinoita
valitettavasti voida järjestää Mangs Gårdin tilalla.

Kannattaa kuitenkin seurata muita tapahtumia sivulla

www.kohdataanmaalla.org