Video: Jouko Nikkinen....................

Nähdään Mangs Gårdilla 21-22.9.2019!
Sika-Hyvät Markkinat jatkuvat!

Mangs Gårdin Ruokamarkkinoista 2018
tuli jälleen SUURI MENESTYS!!!
Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille,
vapaaehtoisille, näytteillepanijoille sekä hienolle yleisölle!